รด.จิตอาสา รร.ระหานวิทยา

เมื่อวันที่12ส.ค61 รด.จิตอาสา รร.ระหานวิทยา ร่วมกิจกรรมไหว้แม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561ผลการปฏิบัติเรียบร้อย