array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/nstcom/domains/nst31.com/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/nstcom/domains/nst31.com/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31

เปิดการฝึกภาคสนาม

เปิดการฝึกภาคสนาม ศฝ.นศท.มทบ.31 เมื่อ วันที่ 6 ม.ค.63 พล.ต. อนุสรณ์ สิงห์โต ผบ.มทบ.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศฝ.นศท.มทบ.31 โดย มี พ.อ.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.31 เป็นผู้กล่าวรายงาน มี นศท.เข้ารับการฝึก จำนวน 386 นาย ผลการปฏิบัติ เป็นที่เรียบร้อย