array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/nstcom/domains/nst31.com/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/nstcom/domains/nst31.com/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31

การฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 2

ฝึกภาคสนาม ศฝ.นศท.มทบ.31 เมื่อ 13 มค.63 ศฝ.นศท.มทบ.31 ดำเนินการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 2 ดังนี้ -0800-1030 รับรายงานตัว/คัดกรองไข้หวัด 2009 -1030-1100 พิธีเปิดการฝึกฯ -1100-1200 สักการะ/รับอาวุธ -1200-1300 พักรับประทานอาหารกลางวัน -1300-1500 ฝึกการติดต่อสื่อสาร -1500-1700 ฝึกการเข้าแนวยิง/การบรรจุ/การเล็ง/การลั่นไก -1700-1800 เวลา ผบ.ชา/รับประทานอาหารมื้อเย็น -1800-1900 เคารพธงชาติ/เวลาส่วนตัว -1900-2000 อบรม รปจ.ในสนาม -2000-2130 เวลาส่วนตัว/สวดมนต์ไหว้พระ -2130-0530 นอนหลับ