array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/nstcom/domains/nst31.com/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/nstcom/domains/nst31.com/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31

การฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 2 (วันที่ 2)

ฝึกภาคสนาม ศฝ.นศท.มทบ.31 เมื่อ 14 มค.63 ศฝ.นศท.มทบ.31 ดำเนินการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 2 (วันที่ 2) ดังนี้ -0800-1200 ฝึกการยิงปืนด้วยกระสุนจริง -1200-1300 พักรับประทานอาหารกลางวัน -1300-1400 ฝึกการยิงปืนด้วยกระสุนจริง -1400-1700 ชมพิพิธภัณฑ์ ปพัน .4 พล.ร 4 /ศาล มทบ.31 -1700-1800 เวลา ผบ.ชา/รับประทานอาหารมื้อเย็น -1800-1900 เคารพธงชาติ/เวลาส่วนตัว -1900-2000 อบรม รปจ.ในสนาม -2000-2130 เวลาส่วนตัว/สวดมนต์ไหว้พระ -2130-0530 นอนหลับ