ขอพระองค์ทรงพระเจริญ        ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ  

           ข้าพระพุทธเจ้า                 ข้าราชการ  พนักงานราชการ

 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร           มณฑลทหารบกที่ ๓๑

 

                                         แม้ไม่มี พระวรกาย ให้ได้เห็น
                                      แต่ทรงเป็น พระมิ่งขวัญ นิรันดร์สมัย
                                       แม้รูปขันธ์ พระวรกาย ลับหายไป
                                       แต่ทรงอยู่ ในดวงใจ ไทยทั้งปวง 

รายละเอียดการรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓

19 / 05 / 2020

คุณสมบัติ

๑.ใช้ใบแบบรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร เข้าฝึกวิชาทหาร ( แบบ รด.๓ ) 

๒.หลักฐานแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ขึ้นไป 

๓.หลักฐานการสำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ 

ห้วงการรับสมัคร เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายละเอียดการรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

19 / 05 / 2020

คุณสมบัติ

๑. เป็นชายหรือหญิง และมีสัญชาติไทย

๒.มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘​ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ โดยให้นับอายุตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

๓.สำเร็จการศึกษ

การฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 2 (วันที่ 3)

การฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 2 (วันที่ 3)

15 / 01 / 2020

ศฝ.นศท.มทบ.31 เมื่อ 15 มค.63 ศฝ.นศท.มทบ.31 ดำเนินการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 2 (วันที่ 3) ดังนี้ -0800-1200 ฝึกการเดินแผนที่และการใช้เข็มทิศ -1200-1300 พักรับประทานอาหารกลางวัน -1300-1700 ฝึกการปฐมพยาบาล/คชรน./วัตถุระเบิดและการทำลาย -1700-1800 เวลา ผบ.ชา/รับประทานอาหารมื้อเย็น -1800 เคารพธงชาติ -1820-2100 ฝึกบุคคลทำการรบในเวลากลางคืน -2100-2200 เวลาส่วนต

การฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 2 (วันที่ 2)

การฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 2 (วันที่ 2)

14 / 01 / 2020

ฝึกภาคสนาม ศฝ.นศท.มทบ.31 เมื่อ 14 มค.63 ศฝ.นศท.มทบ.31 ดำเนินการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 2 (วันที่ 2) ดังนี้ -0800-1200 ฝึกการยิงปืนด้วยกระสุนจริง -1200-1300 พักรับประทานอาหารกลางวัน -1300-1400 ฝึกการยิงปืนด้วยกระสุนจริง -1400-1700 ชมพิพิธภัณฑ์ ปพัน .4 พล.ร 4 /ศาล มทบ.31 -1700-18

การฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 2

การฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 2

13 / 01 / 2020

ฝึกภาคสนาม ศฝ.นศท.มทบ.31 เมื่อ 13 มค.63 ศฝ.นศท.มทบ.31 ดำเนินการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 2 ดังนี้ -0800-1030 รับรายงานตัว/คัดกรองไข้หวัด 2009 -1030-1100 พิธีเปิดการฝึกฯ -1100-1200 สักการะ/รับอาวุธ -1200-1300 พักรับประทานอาหารกลางวัน -1300-1500 ฝึกการติดต่อสื่อสาร -150

พิธีปิดการฝึกภาคสนาม(ปี3 ช.ผลัด1)

พิธีปิดการฝึกภาคสนาม(ปี3 ช.ผลัด1)

10 / 01 / 2020

พิธีปิดการฝึกภาค สนาม(ปี3 ช.ผลัด1) ศฝ.นศท.มทบ.31 เมื่อ 10 มค.63 ศฝ.นศท.มทบ.31 ดำเนินการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 1 (วันที่5) และเรียนเชิญ ผกท.(พ.) พันศักดิ์ ศรีทอง ผอ.รร.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 1 ดังนี้ 0500 – 0600 ปฏิบัติภาร

มอบของขวัญวันเด็กแก่เด็กพิเศษ

มอบของขวัญวันเด็กแก่เด็กพิเศษ

10 / 01 / 2020

มอบของขวัญวันเด็กแก่ เด็กพิเศษ เมื่อ 10 ม.ค.63 เวลา 0845 พล.ต.อนุสรณ์ สิงห์โต ผบ.มทบ.31 มอบหมายให้พ.อ.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.31 เป็นผู้แทน นำ นศท. ไปมอบสิ่งของ ขนม ของเล่น แก่ เด็กพิเศษ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ณ ศูนย์ศึกษาพิเศษนครสวรรค์ โดย นศท. มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินซื้อสิ่งของต่างๆ