array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/nstcom/domains/nst31.com/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/nstcom/domains/nst31.com/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31

     ขอพระองค์ทรงพระเจริญ        ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ  

           ข้าพระพุทธเจ้า                 ข้าราชการ  พนักงานราชการ

 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร           มณฑลทหารบกที่ ๓๑

 

                                         แม้ไม่มี พระวรกาย ให้ได้เห็น
                                      แต่ทรงเป็น พระมิ่งขวัญ นิรันดร์สมัย
                                       แม้รูปขันธ์ พระวรกาย ลับหายไป
                                       แต่ทรงอยู่ ในดวงใจ ไทยทั้งปวง