ติดต่อเรา

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31

ค่ายจิรประวัติ
ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์
60000  

โทร 056-255-363